Kidderminster 3 Bury 2
- 25th Jan 2003
Carlisle 2 Bury 2
- 21st Jan 2003
Bury 0 Boston 0
- 18th Jan 2003
Swansea 2 Bury 3
- 14th Jan 2003
Bury 1 Hull City 0
- 01st Jan 2003